درخواست جبران خسارت (SLA)

درخواست SLA

درخواست ثبت SLA »

توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA (Service Level Agreement امکانی‌ است که با مشخص کردن سطح خدمات دریافتی، به مشتریان کمک می‌کند، بتوانند در صورت مطابقت نداشتن کیفیت خدمات با سطح مشخص شده در قرارداد، درخواست جبران خسارت کنند. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر و مواردی که شامل نقض SLA می‌شود، شما می‌توانید به سامانه مشترکین مراجعه و آیکون پشتیبانی را انتخاب نموده و از آن پشتیبانی – ایجاد درخواست را انتخاب نمایید . در فرم باز شده گزینه درخواست SLA را انتخاب و مستندات و توضیحات را بار گزاری نمایید تا پس از بررسی موارد جوابیه آن برای شما ارسال خواهد شد.

مشترک گرامی لطفاً توجه داشته باشید که بر اساس مصوبه ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، محاسبه توافق‌نامه سطح خدمات (SLA)، یک ماه شمسی با فرض هر ماه ۳۰ روز است.

نمایی از سامانه مشترکین و قسمت ثبت پشتیبانی و درخواست »