شرایط عاملیت فروش

جهت دریافت اطلاعات برروی لینک های زیر کلیک نمایید تا آخرین اطلاعات در خصوص اعطای عاملیت فروش به شما نمایش داده شود :

ورود به پنل نمایندگی : crm.saharertebat.net

جهت هر گونه پرسش و پاسخ در جهت اعطای عاملیت فروش سرویس های این شرکت و دریافت لینک یا فیلم تست سامانه امور مشترکین ( ویژه نمایندگان) شما می توانید با موارد ذیل تماس حاصل فرمایید:

شماره تماس ۰۲۱۹۱۰۸۲۳۰۰ داخلی ۱۰۲ مدیر امور نمایندگان آقای مهندس عبادی

شماره همراه ۰۹۱۲۲۳۷۹۴۳۹ مدیریت فروش منوچهری