شبکه اختصاصی مجازی

 سرویس پهنای باند اینترانت  (transit) »

شرکتها و  موسسات و سازمان ها ی بزرگ نیاز به اتصال شعب ، دفاتر ، فروشگاه های خود جهت دسترسی به ساختار یکپارچه شامل اتصال خطوط تلفن ، نرم افزار های اتوماسیون شامل نرم افزار های CRM, ERP و تلفن های تحت وب مانند Issabel ، سرورهای دسترسی مانند FTP و نرم افزار های حسابداری ، و حتی DVR, NVR را دارا می باشند در این خصوص شبکه سحر ارتباط اقدام به ایجاد سرویس پهنای باند اینترانت  نموده است .

جهت بهره مندی از این سرویس ، شبکه سحر ارتباط با دریافت اطلاعات شعب ، دفاتر و … اقدام به بررسی نحوه اتصال آنها  زیر ساخت موجود خود می نماید و پس از بررسی نسبت به ارائه توپولوژی شبکه و نحوه اتصال دفاتر اقدام می نماید . در این روش معمولا از یکی از دفاتر و نمایندگی های شبکه سحر ارتباط اتصال به دکل ها این مجموعه اقدام گردیده و تا حد امکان کلیه دفاتر به صورت شبکه wireless به دفاتر و دکلهای ما وصل می گردند و در صورتیکه این عمل امکان پذیر نباشد از سرویس های تحت اختیار این شرکت مبتنی بر ADSL , VDSL , TD LTE استفاده خواهد شد تا بستری یکپارچه با SLA مناسب به مشترک تحویل گردد تا هزینه های اجرایی و نگهداری شبکه مشترک فوق العاده کاهش یافته و نگهداری شبکه برای مشترک به صرفه باشد .