• alt
  • alt
  • alt
  • alt
  • alt
  • alt
  • alt
  • alt
لیست تعرفه اینترانت
 
ردیف
سرعت
مبلغ ماهیانه (ریال)
1
1MB تا 2MB
1/000/000
2
3MB تا 4MB
800/000
3
6MB تا 8MB
600/000
4
8MB تا 10MB
500/000

توجه :

نحوه محاسبه به صوت هر مگابیت می باشد.

ارسال به صورت Wireless Point-to-Point یا Multi Point همراه با ارائه تضمین کیفیت SLA می باشد.

 
 
 
 
 
 
 
جدیدترین طراحی ها
 
AnyDesk
 
نرخ مکالمات
نام کشور
ثابت
موبایل
2060
2115
آمریکا
116
116
روسیه
1006
2692
مصر
1745
2372
لیست نرخ مکالمات
 
تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت سحر ارتباط محفوظ می باشد
Copyright © 2004–2019