• alt
  • alt
  • alt
  • alt
  • alt
  • alt
  • alt
  • alt
مجوزها

پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت


 
 
 
 
 
جدیدترین طراحی ها
 
TeamViewer
 
نرخ مکالمات
نام کشور
ثابت
موبایل
آمریکا
37
37
روسیه
203
972
مصر
594
783
اوگاندا
1890
1890
لیست نرخ مکالمات
 
تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت سحر ارتباط محفوظ می باشد
Copyright © 2004–2018