• alt
  • alt
  • alt
  • alt
  • alt
  • alt
  • alt
  • alt

نظربه اعلام سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر اعلام لیست سایت های پر ترافیک داخلی ( منتخب) جهت بهرمندی مشترکین سرویس های حجم منصفانه در صورت استفاده از سایت های اعلامی هزینه ترافیک مصرفی یک سوم محاسبه می گردد

لیست سایت های پر ترافیک داخلی ( تعداد 510 عدد سایت )

لیست سایت های پر ترافیک داخلی ( تعداد 520 عدد سایت )- پایگاه ها ، سازمان ها و تهادهای دولتی

 
 
 
 
 
 
 
جدیدترین طراحی ها
 
AnyDesk
 
نرخ مکالمات
نام کشور
ثابت
موبایل
آمریکا
37
37
روسیه
203
972
مصر
594
783
اوگاندا
1890
1890
لیست نرخ مکالمات
 
تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت سحر ارتباط محفوظ می باشد
Copyright © 2004–2018